• เข้าสู่ระบบ
    กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการแจ้งซ่อม

ลูกบ้าน Sena อุ่นใจ สบายใจ ในการแจ้งซ่อมเรื่องบ้านตลอด 24 ชม. กับ Sena We Care บริการแจ้งซ่อมออนไลน์
เมื่อแจ้งซ่อม Online แล้ว ทาง Customer Service จะติดต่อกลับในช่วงเวลาทำการ 9.00-17.00 น. ใน 24 ชม.ในวันทำการ ของการแจ้งซ่อม

  • ลูกบ้าน Sena we care จะได้รับ Sign-in name และ Password เมื่อโอนบ้าน/ห้องชุด เพื่อเข้าใช้บริการ
  • สำหรับท่านที่ไม่ได้รับ Sign-in name และ Password สามารถติดต่อได้ที่ Customer Service โทร 1775 กด 55 หรือ Email : wecare@sena.co.th
  • ขอสงวนสิทธิ์ช่องทางนี้สำหรับการแจ้งซ่อมเท่านั้น หากลูกบ้านต้องการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ซ่อมบ้าน กรุณาใช้บริการที่ “ร้องเรียนเรื่องบ้าน”