• เข้าสู่ระบบ
    กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการแจ้งซ่อม
  • ลูกบ้าน Sena อุ่นใจ สบายใจทุกช่วงเวลา โดยท่านสามารถขอรับบริการตรวจเช็ค และซ่อมแซม ตลอด 24 ชม. บริการแจ้งซ่อมออนไลน์กับ Sena We Care ซึ่งท่านสามารถเข้าสู่ระบบอย่างง่ายดาย
  • ด้วย APPLICATION SENA 360 ผ่านระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ถึง 2 ช่องทาง ได้แก่ IOS, Android
  • สามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบโครงการที่ลูกค้าเป็นเจ้าของได้มากกว่าหนึ่งโครงการผ่านระบบเพียงระบบเดียว