บริการแจ้งซ่อมออนไลน์ สำหรับลูกบ้าน SENA เป็นอีกหนึ่งบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน
หมดห่วงเรื่องการซ่อมแซมดูแลบ้าน เพราะเรามี SENA WE CARE ลูกบ้านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่นี่ ตลอด 24 ชม.
** ขอสงวนสิทธิ์ช่องทางนี้สำหรับการแจ้งซ่อมเท่านั้น ** หากลูกบ้านต้องการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ซ่อมบ้าน กรุณาใช้บริการที่ “ร้องเรียนเรื่องบ้าน”